Wahyu Zabur

Visi Al-Zabur diinterpretasikan dengan baik, jadi barangsiapa yang melihat membaca Zabur dari kitab, maka dia memilih amalan yang baik, dan barangsiapa melihat membaca dari lubuk hatinya, itu menandakan kemunafikan dan kemunafikannya. kemunafikan dalam tindakan .