Kematian langka Abu Bakr bin Sirin

Seorang wanita lain mendatanginya ketika dia sedang makan dan berkata: Wahai Abu Bakar, aku melihat sebuah penglihatan, dan dia berkata padanya, potong atau tinggalkan sampai aku makan, dan dia berkata aku akan meninggalkanmu untuk makan. Lalu dia berkata Qusay Ali. Dia berkata aku melihat bulan memasuki kandil, jadi seorang penelepon memanggilku dari belakangku, jadi aku mengecilkan tangannya dari makanannya dan berkata celakalah padamu, bagaimana kau melihatnya? Warnanya dan dia bangkit dengan perut diambil, dan saudara perempuannya Malik berkata, dan dia berkata, Wanita ini mengklaim bahwa aku telah mati selama tujuh hari, jadi dia dimakamkan pada hari ketujuh, semoga Tuhan mengasihani dia