Shaggy dan makan gandum

Ismael bin Al-Ash’ath berkata, orang yang menganggap makan gandum basah, diberkati dengan perbuatan baik dan perbuatan baik .