Beraneka ragam

Mushaab yang dilihat dalam mimpi menunjukkan kebaikan negara, keselamatan orang sakit, dan perbaikan yang rusak .